Transformer innovators since 1945

Veiligheid op het water én op het land

Gebruik van lampbewaking in vaarwateren, bruggen, sluizen en tunnels maakt technologische ontwikkeling door.

Al tientallen jaren worden signaleringslampen toegepast bij bruggen, sluizen, spoorwegovergangen en tunnels. Met name Rijkswaterstaat heeft in die tijd sterk aangedrongen op meer standaardisatie in de gebruikte lampen. Deze standaardisatie maakte het in de loop van de tijd ook mogelijk om naar standaardisering in de controlesystemen toe te werken. Deze standaardisatie in de controlesystemen leidde onder meer tot richtlijnen in de zogenaamde “bewaking” van de signaleringslampen. Deze bewaking van de signaleringslampen werd meer en meer belangrijk, onder meer door het op afstand bedienen van waterwerken zoals bruggen, sluizen etc. Het werd door deze technologie mogelijk om op afstand vast te stellen of alle signaleringslampen bij het betrokken waterwerk nog correct functioneerden.

LED-lampen
Op een gegeven ogenblik waren alle waterwerken in Nederland uitgevoerd met signaleringslampen en bijbehorende “lampbewakingssystemen”. Veelal waren dit relais met eigenschappen om de opgenomen stroom door de lamp te kunnen meten. Wesemann Elektrotechniek uit Rotterdam heeft hier een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van deze gloeilampbewakingen en definieerde samen met Rijkswaterstaat de normen voor de enkelvoudige en drievoudige lampbewakingen. Door het ontwerp en doelmatige opbouw van het product was het voor de installerende partijen in deze markt een gemeengoed geworden om deze systemen toe te passen.
Het lag dan ook in de lijn van de verwachting dat Wesemann betrokken werd bij de toenmalige nieuwe generatie lampen die werkten met behulp van het “powerled” principe. Niet één lichtbron op basis van een gloeilamp, maar tientallen LED’s die samen de kleur van de lamp bepaalden en van lichtintensiteit voorzagen.  Met de introductie van de hoogrendement dim-transformator werd het zelfs mogelijk om de lampen bij verschillende omgevingssituaties te laten branden; te weten in nachtstand, dagstand en miststand. De veiligheid en zichtbaarheid werd vergroot en met de introductie van een bijbehorend nieuw lampbewakingssysteem ook de betrouwbaarheid van de lamp. Wesemann ontwikkelde wederom met Rijkswaterstaat een lampbewakingssysteem op basis van 42V LED-lampen. De toename van de toepassing van deze lampen was enorm en leidde qua aantallen lampbewakingen in bruggen, sluizen, tunnels, maar ook langs het spoor tot aanzienlijke groei in productie.

Nieuwste generatie lampbewaking
Met de komst van nieuwe, nog zuinigere lampen die ook rechtstreeks op 230VAC werken, is door Wesemann inmiddels ingezet op de volgende generatie lampbewakingssystemen. Tegelijkertijd zijn deze lampbewakingssystemen ook meer en meer geschikt bevonden voor toepassing in andersoortige toepassingen waar lage stroomwaardes gemeten worden. De eenvoudige wijze van aansluiten en de ruime mogelijkheden qua voedingsspanning en stroomconfiguratie maken de nieuwste telgen stroombewakingsrelais zoals ze inmiddels door Wesemann genoemd worden, bijzonder geschikt voor de toepassing waar deze relais ooit voor zijn ontwikkeld: het bewaken van de functionaliteit van kritieke systemen.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.wesemann.eu.
Mocht u meer informatie wensen, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met onze productspecialisten.

Bel me terug


captcha